Program Istighosah

Saling mendo’akan dalam kebaikan dan berbagi kebahagiaan dengan sedekah.

Program Istighosah atau berdoa kepada Allah adalah program rutin bulanan yang dilaksanakan di Rumah Bintang. Sarat akan kesan pengharapan kepada Allah SWT, sarat akan nilai silaturahmi, sebagai wadah saling mendo’akan sesama muslim dan Insya Allah bernilai ibadah. Sebagai penyempurna program ini juga turut mendistribusikan titipan sedekah dan infaq dari kaum muslimin untuk disalurkan kepada anak-anak yatim dan dhuafa.

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran” (QS. 2: 186)

Yuk jadi donatur!

error: Content is protected !!